València Limita la Renda de Lloguer al 25% dels Ingressos Familiars i Avança en la Regulació d’Habitatges

L’Ajuntament de València ha fet un pas important en la protecció dels inquilins i la regulació del mercat de lloguer mitjançant l’aprovació d’una moció que estableix que cap arrendatari d’un habitatge gestionat per AUMSA abonarà una renda mensual que excedeixi el 25% dels ingressos de la llar, retroactiu a l’1 de gener. AUMSA implementarà aquesta mesura a través d’una oficina que inicia operacions aquesta setmana, brindant atenció personalitzada per a oferir solucions a les famílies afectades.

Addicionalment, el ple ha recolzat la revisió de les normatives d’adjudicació d’habitatges per a prioritzar a individus i famílies en situacions de vulnerabilitat, en un esforç per homogeneïtzar els criteris amb altres procediments municipals d’adjudicació d’habitatges en règim de lloguer assequible. Això marca un canvi significatiu, enfocant-se més en les necessitats particulars que en l’ordre d’inscripció.

Les veus polítiques han ressaltat l’essencialitat del dret a l’habitatge i la funció de AUMSA com a facilitador d’accés a aquesta. No obstant això, també s’han aixecat crítiques sobre les pràctiques prèvies de gestió i la falta de comunicació en canvis importants, afectant directament a centenars de famílies.

D’altra banda, el debat sobre la regulació dels pisos turístics i la proposta d’una taxa turística municipal i una taxa ‘Airbnb’ ha generat divisions, amb el govern municipal optant per continuar els estudis per a una regulació clara i efectiva, enfront de propostes rebutjades d’imposició de taxes addicionals.

Aquesta sèrie de mesures i debats destaquen el compromís de l’Ajuntament de València amb la millora de la qualitat de vida dels seus ciutadans, la protecció del dret a l’habitatge i l’intent d’equilibrar el creixement turístic amb el benestar residencial.

Compartir en redes sociales