Noves dates i detalls de les oposicions al cos de Mestres en la Comunitat Valenciana

La Conselleria d’Educació, Universitats i Ús de la Comunitat Valenciana ha anunciat les dates de les primeres proves de les oposicions al cos de Mestres de l’any 2024. Aquest procés, que oferirà un total de 1.865 places, comptarà amb una reserva del 10% per a persones amb diversitat funcional, i es durà a terme els dies 8 i 15 de juny.

L’avançament de dues setmanes en la data de les proves respecte a l’últim procés selectiu respon a una iniciativa de la Conselleria per a afavorir l’organització dels centres educatius de cara al pròxim curs escolar, així com per a facilitar la conciliació familiar i laboral dels docents.

La publicació de les dates dels dos exercicis que conformen la primera prova d’aquestes oposicions es va realitzar aquest dimarts a través del portal web de la Conselleria, segons va informar la Generalitat.

A més, s’ha dut a terme el sorteig dels 404 tribunals que participaran en aquest procediment, el nomenament del qual es farà públic al llarg de la setmana en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

La directora general de Personal Docent, Sonia Sancho, va ressaltar la importància de comptar amb un elevat nombre de tribunals, la qual cosa garantirà una ràtio tribunal/opositor més baixa i contribuirà a agilitzar el procés d’avaluació.

Les places ofertes es distribuiran per especialitats, destacant les 548 places per a Infantil, 517 per a Primària, 382 per a Pedagogia Terapèutica, i altres assignades a àrees com Inglés, Educació Física, Música i Audició i Llenguatge. A més, es reservarà un total de 186 places per a persones amb diversitat funcional. Els criteris d’avaluació estaran disponibles en el portal web de la Conselleria.

Compartir en redes sociales