Mesures del Consell per a Reforçar el Sistema Sanitari Valencià i Superar Desafiaments de Cobertura

En una decisió presa durant el ple del Consell, es va aprovar aquest dimecres un decret llei amb millores significatives en l’àmbit de l’ocupació, la formació, la docència i la recerca en el sistema sanitari públic valencià. Aquesta iniciativa cerca abordar les dificultats per a cobrir places sanitàries en àrees remotes i allunyades de grans nuclis urbans.

El conseller de Sanitat, Marcià Gómez, va explicar en una roda de premsa que el decret substituirà a l’aprovat per l’anterior Consell, i el seu objectiu principal és garantir una assistència sanitària integral i equitativa en el Sistema Valencià de Salut. Se centra especialment en departaments de salut considerats de difícil cobertura, com Vinaròs, Requena, Elda, Oriola i Torrevella, i les zones bàsiques de salut d’Ademús, Xelva i Titaigües.

Les mesures inclouen un concurs de mèrits per a la selecció de llocs de manera extraordinària i temporal, amb incentius per als treballadors que accedeixin a aquestes àrees de difícil cobertura. A més, es promouran aspectes docents i investigadors, i s’oferiran millores en la carrera professional, amb reconeixements més ràpids dels graus 3 i 4.

En cas de persistir les dificultats per a cobrir places o especialitats, es consideraran millores retributives de 10.000 euros anuals per a metges i 6.500 per a altres professionals, sempre després d’haver aplicat les mesures anteriors.

El decret també reorganitza el sistema sanitari públic valencià, establint 8 agrupacions sanitàries interdepartamentals (ASI), que permetran una cartera de serveis bàsica en cadascuna i la mobilitat del personal dins d’elles. La iniciativa cerca brindar una atenció sanitària més efectiva i garantir el benestar dels pacients en totes les àrees.

Compartir en redes sociales