La Pobla de Vallbona liquida el pressupost del passat any amb un superàvit de 3’3 milions d’euros

Segons el PSPV-PSOE de La Pobla, l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona ha tancat el pressupost del passat any 2022 amb un superàvit de 3’3 milions d’euros i ha aconseguit situar el romanent de tresoreria en un total de 2’8 milions d’euros en el citat període. Aquests comptes econòmics ratifiquen l’evolució dels últims anys per part de l’equip de govern que ha saldat amb superàvits els respectius comptes econòmics.

L’informe del departament d’Intervenció certifica el compliment escrupolós de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, de la regla de despesa i, finalment, del límit de deute d’acord amb la llei orgànica d’estabilitat pressupostària i financera, a pesar que el Ministeri d’Hisenda va suspendre el compliment de les mateixes en concórrer una situació d’emergència extraordinària provocada per la COVID-19.

La liquidació del passat exercici situa en 30’7 milions d’euros la quantitat corresponents als ingressos ordinaris mentre que les despeses corrents es van situar en altres 24’9 milions d’euros, de manera que la diferència positiva és de 5’8 milions d’euros. Després dels respectius ajustos comptables i les operacions financeres realitzats, el pressupost conclou amb un superàvit de 3’3 milions d’euros.

Per part seua, el romanent generat per les arques municipals a partir de la liquidació del pressupost del passat any va aconseguir altres 2’8 milions d’euros que es podran destinar, en un futur, per a inversions públiques, amortització de capitals per préstecs bancaris o a despesa corrent, entre altres possibilitats. L’estalvi net de l’ajuntament va aconseguir, per part seua, els 3’5 milions d’euros, la qual cosa evidencia la capacitat de les arques municipals de continuar invertint en obres públiques, serveis municipals i programes socials, entre altres, i al mateix temps la possibilitat de generar fluxos de capital per a atendre altres necessitats.

Noemí Morales, candidata socialista a l’alcaldia

El superàvit del passat any s’afig als que ja s’han generat en exercicis precedents, en les dues últimes legislatures gestionades per governs progressistes. D’aquesta manera, l’exercici de 2016 va concloure amb un superàvit de 1’8 milions d’euros, altres 1’9 milions d’euros en els comptes de 2018 o els 3’6 milions d’euros en el pressupost de l’any 2020, en plena pandèmia pel coronavirus.

La capacitat d’estalvi i inversió de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona s’han projectat, al seu torn, en la generació dels respectius romanents de tresoreria que permeten dur a terme inversions en obres o serveis entre altres. D’aquesta manera, en el pressupost de 2019 el romanent va aconseguir els 3 milions d’euros o els 3’3 milions en l’exercici de l’any 2021.

La candidata socialista a l’alcaldia de la Pobla de Vallbona, Noemí Morales, ha afirmat que aquestes xifres “demostren que és possible una bona gestió per part d’un govern progressista del qual forma part el grup socialista, en el qual s’atenen les necessitats de les persones i famílies més vulnerables al mateix temps que es duen a terme projectes públics, obres i serveis per al progrés i benestar del nostre municipi”.

Compartir en redes sociales