El Risc de Pobresa i Exclusió Social Disminueix en la Comunitat Valenciana: Afecta al 27,5% de la Població

El XIII Informe de la Xarxa Europea de Lluita contra la Pobresa (EAPN) assenyala una millora en la situació de la pobresa i exclusió social en la Comunitat Valenciana durant 2022. Segons l’informe presentat en el Dia Internacional per a l’Erradicació de la Pobresa, el risc de pobresa i/o exclusió social, mesurat per l’indicador AROPE (At Risk of Poverty and Exclusion), va afectar el 27,5% de la població en la Comunitat Valenciana en 2022, la qual cosa representa una reducció del 3,1% respecte a l’any anterior.

La Comunitat Valenciana es manté com la sisena comunitat amb la major taxa AROPE, amb un 1,5% més que la mitjana nacional. Les dades reflecteixen una millora significativa en comparació amb 2015, l’any de referència de l’Agenda UE 2030, quan l’indicador AROPE va aconseguir el 33,2% en l’autonomia.

Este indicador es calcula considerant tres elements: la Taxa de Risc de Pobresa, la Privació Material i Social Severa (PMSS), i la Baixa Intensitat de Treball en les Llars (BITH).

Quant a la Taxa de Risc de Pobresa, es va reduir al 22,3% en 2022, disminuint 2,8 punts percentuals respecte a l’any anterior.
La PMSS va afectar el 8,9% de la població, la qual cosa representa una reducció del 2,2% en comparació amb 2021.
Quant a la BITH, el 9,3% de la població menor de 64 anys va experimentar baixa intensitat de treball, la qual cosa suposa una reducció del 1,8% i 103,549 persones menys en esta situació respecte a l’any anterior.
La presidenta de l’EAPN Comunitat Valenciana, Lola Fernández, insta una major col·laboració entre administracions públiques, conselleries i el Tercer Sector d’Acció Social per a millorar les estratègies i eines en la lluita contra la pobresa. A més, advoca per una fiscalitat justa i una inversió significativa dels Fons Europeus per a combatre la pobresa i exclusió social. Malgrat la millora, l’informe assenyala que encara queda treball per fer per a reduir el risc de pobresa en la Comunitat Valenciana.

Compartir en redes sociales