El dèficit de la Generalitat Valenciana augmenta a 653 milions

El dèficit de la Generalitat Valenciana ha aconseguit els 653 milions d’euros al febrer, la qual cosa representa el 0,45% del Producte Intern Brut (PIB). Aquesta xifra suposa un increment de 259 milions d’euros en comparació amb l’any anterior, situant-se com el segon percentatge més alt en termes de PIB, després de Balears.

Al febrer de 2023, el dèficit valencià se situava en 474 milions, equivalent al 0,35% del PIB. Mentrestant, les comunitats autònomes en el seu conjunt van triplicar el seu dèficit, aconseguint els 3.646 milions d’euros, la qual cosa representa el 0,24% del PIB. Aquest increment s’atribueix a l’augment significatiu de les despeses en interessos (29,3%) i remuneració d’assalariats (6,5%), entre altres partides. Únicament Astúries, Canàries i el País Basc van tancar febrer amb superàvit.

Les administracions públiques espanyoles, excloent les locals, van acumular un dèficit de 12.031 milions d’euros en els dos primers mesos de l’any, un 17,4% més que en el mateix període de 2023. Això equival al 0,78% del PIB, a causa de l’augment de les despeses.

La despesa pública va créixer un 6,5% en els dos primers mesos de l’any, impulsat per partides com els interessos del deute (25,2%) i la remuneració d’assalariats (5,7%), mentre que els ingressos van repuntar un 5,1%, amb un avanç de la recaptació tributària del 6,2%.

Finalment, el dèficit de l’Estat en el primer trimestre es va reduir un 33,3% en comparació amb l’any anterior, registrant un dèficit de 667 milions d’euros, equivalent al 0,04% del PIB. Aquesta disminució es deu a un augment dels ingressos superior al de les despeses, amb la recaptació tributària augmentant un 7%. Les despeses van ascendir a 62.571 milions d’euros, un 0,7% més, destacant l’augment en interessos del deute (20%) i la remuneració d’assalariats (3,7%).

Compartir en redes sociales