Carlos Mazón Impulsa la Simplificació Administrativa per a Negocis i Tràmits Socials en la Comunitat Valenciana

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciat una transformació significativa en la gestió administrativa de la Comunitat Valenciana, prometent que a partir de 2024, obrir un negoci o gestionar un expedient social serà un procés més ràpid, senzill i eficient. Aquest canvi s’emmarca en una estratègia que busca una coordinació i coherència en la simplificació i agilitació dels processos administratius.

En un comunicat emès per la Generalitat, Mazón ha emfatitzat que la finalitat principal de l’Administració és facilitar les gestions quotidianes de ciutadans i empreses, eliminant les barreres burocràtiques que impedeixen el desenvolupament d’activitats comercials i socials. Segons el cap del Consell, el Pla Simplifica, que s’està desenvolupant per al període 2024-2026, jugarà un paper crucial en aquest esforç.

La simplificació administrativa, segons Mazón, és un element clau per al creixement econòmic i l’atracció d’inversions a la regió. El pla proposat inclou mesures com la reducció de tràmits, la coordinació efectiva entre els diferents departaments de la Generalitat i la implementació de declaracions responsables per a accelerar la posada en marxa d’empreses i negocis, millorant la competitivitat de la Comunitat Valenciana.

En particular, Mazón ha destacat iniciatives per a accelerar la tramitació en sectors clau com l’industrial i energètic, especialment en l’àmbit de les energies fotovoltaiques. Aquests esforços implicaran canvis en àrees tecnològiques, normatives i organitzatives per a facilitar el desenvolupament empresarial.

El president també ha ressaltat la importància d’oferir un accés unificat a tots els tràmits de la Generalitat, proporcionant a empresaris, emprenedors i grans inversors una font d’informació completa i actualitzada sobre els procediments que afecten les diferents etapes de la vida empresarial.

A més, Mazón ha esmentat que en els pròxims mesos es realitzaran millores significatives en els procediments socials, amb l’objectiu d’elevar la qualitat del servei públic en àrees com la dependència, la renda valenciana d’inclusió social, les ajudes a l’habitatge i altres serveis essencials.

Aquesta iniciativa de simplificació administrativa es presenta com un pas endavant per a la Comunitat Valenciana, amb la promesa d’un entorn més favorable per als negocis i una major eficiència en la prestació de serveis socials.

Compartir en redes sociales