UGT Qualifica de «Totalment Insuficient» l’Oferta d’Ocupació Pública Docent per a 2024

UGT considera «totalment insuficient» l’oferta d’ocupació pública docent (OEPD) proposta per la Conselleria d’Educació per a 2024, que ascendeix a 1.607 places, i exigeix al Consell de Mazón que explique i justifique com aconseguirà el sistema educatiu valencià la taxa d’interinitat del 8% en 2026, objectiu de la majoria de les comunitats autònomes.

«L’oferta pública d’ocupació docent per a 2024 es limita a 1.590 places per al cos de Professorat d’Ensenyament Secundari i és residual, raquítica i ridícula per a altres cossos docents», va afirmar UGT, desglossant les places: 7 per al cos de Professorat Especialista en Sectors Singulars d’FP, 6 per al cos de Professorat de EOI, 2 per al cos de Professorat de Música i Arts Escèniques, i 2 per al cos de Professorat d’Arts Plàstiques i Disseny.

El sindicat indica que aquesta oferta pràcticament s’ajusta a la taxa de reposició existent i se situa per davall del 4,5% del professorat d’Ensenyament Secundari en el sistema educatiu valencià. UGT també assenyala que es desconeix el desglossament per especialitats docents de l’oferta i les dades utilitzades per a aquest càlcul tan ajustat. Segons el sindicat, l’oferta d’ocupació pública docent necessària a la Comunitat Valenciana per a 2024 hauria de situar-se en un mínim de 4.000 places, per a cobrir adequadament la taxa de reposició i reduir el percentatge de temporalitat en l’ocupació pública al màxim del 8% que marca la llei.

L’organització demana que s’amplie l’oferta actual, ja que la presentada suposa un «retrocés considerable respecte a ofertes anteriors» i està «molt per davall» de les aprovades en altres comunitats autònomes per a aconseguir l’objectiu d’interinitat legalment establit. UGT destaca que, segons el seu estudi comparatiu, l’oferta de 2024 es troba a la cua de les presentades en altres comunitats autònomes, fins i tot en aquelles governades pel PP, com és el cas de Múrcia, on l’oferta aconsegueix els 1.570 llocs, representant un 18% del conjunt del professorat de secundària d’aquesta comunitat, mentre que en la Comunitat Valenciana, aquesta oferta no arriba al 4,5% del total del professorat d’aquest cos.

UGT també esmenta que les ofertes presentades a Andalusia i Madrid per a 2023 i 2024 en relació al professorat d’Ensenyament Secundari aconsegueixen el 13% del total del professorat. «Mentre que en la majoria de les comunitats la taxa del 8% s’aconseguirà en 2026, en el nostre cas s’allunya», asseguren.

Per tant, UGT mostra el seu desacord davant una oferta clarament escassa que no satisfà les necessitats de creixement i estabilitat del sistema educatiu, arrossegant alts nivells d’interinitat més enllà de 2026. A més, denuncien que l’oferta no inclou les places per als procediments de promoció professional interna del professorat, com l’accés des dels cossos docents classificats com A2 (mestres/as i professorat especialista d’FP) als cossos docents classificats com A1 (professorat de la resta d’ensenyaments), accés al cos de catedràtics i catedràtiques, i als cossos de la inspecció educativa, respectivament 300, 500 i 50 places.

«Això és un greu dèficit que evidència, al costat d’altres retallades que està realitzant el Consell del PP-VOX, el maltractament que està patint el professorat i l’escola pública valenciana», finalitzen.

Compartir en redes sociales