S’obri el termini per a presentar-se als Premis Igualtat 2023 de la Pobla de Vallbona

S’obri el termini per a presentar les propostes del Premis Igualtat 2023. Els treballs s’han de presentar al registre de l’Ajuntament, per seu electrònica o, si és presencialment, de dilluns a divendres de 9h a 14:30 h i dimarts i dijous també de 15:30 a 19h o per qualsevol mitjà vàlid en dret. El correu postal serà a l’adreça Avda. Colom, 95.

Termini

El període per a presentar propostes serà fins a l’1 de març de 2023. 

Concurs de cartells 8 de març

L’objecte de la convocatòria es escollir la imatge representativa de la commemoració del 8 de març i la imatge representativa de la commemoració del 25 de novembre al nostre municipi. Els cartells guanyadors s’utilitzaran per a promoure les activitats d’igualtat entre dones i homes i prevenció de les violències masclistes respectivament. 

Participants

Hi podrà participar qualsevol persona física major de 12 anys, amb independència de lloc de residència. Per a establir les edats límit, es prendrà com a referència l’últim dia de presentació dels treballs, segons la convoctòria oficial.  

Requisits 

 • El cartells han de ser originals i inèdits i no poden haver estat premiats i publicats anteriorment. 
 • Els treballs podran ser executats per mitjà de qualsevol tècnica o procediment.
 • S’hi podran presentar tants dissenys com es vulguen. 
 • Les dimensions són necessàriament de DIN A3, en disposició vertical. 
 • Els cartells no poden dur signatura. En el dors del cartell, o al nom de l’arxiu en cas de presentació electrònica, s’hi ha de fer constar un pseudònim. Cal adjuntar al treball un sobre tancat en què conste el presudònim a la banda de fora, i a dins una fotocòpia del DNI, telèfon i adreça de correu electrònic. També cal la fitxa de manteniment de terceres personas i l’autorització per a la consulta de dades. Si es presenta electrònicament, cal adjuntar tots els documents esmentats. 
 • Els treballs s’hi poden presentar en qualsevol de les dues llengües oficials.

Premis

S’hi concedeixen dos premis:

 • Categoria 8 de març: 300€
 • Categoria 25 de novembre: 300€

Concurs de relats breus

Es pretén que l’escriptura siga el mitjà per a exposar observacions i reflexions sobre els reptes d’igualtat, les discriminacions cap a les dones i els referents d’empoderament en la societat actual. Amb aquesta iniciativa es pretén promoure la igualtat de dones i homes. 

Participants

Podrà participar en el concurs qualsevol persona física major de 12 anys, amb independència del lloc de residència. Per a establir les edats límit, es prendrà com a referència l’últim dia de presentació dels treballs, segons la convocatòria oficial. Hi haurà dues categories: Juvenil: De 12 a 17 anys. I adult: de 18 anys endavant. 

Requisits

 • Els treballs s’hi poden presentar en quaselvol de les dues llengües oficials
 • Cada concursant pot presentar tantes obres com vulga.
 • Les obres han de ser originals i inèdites, és a dir, no hauran d’haver estat publicades en cap altres mitjà o suport. No hauran d’estar premiades en cap certamen.
 • Els treballs han de ser relats breus, amb una extensió màxima de dues pàgines mesura DIN A4, amb un format de lletra Times New Roman de 12 punts, amb un interlineat de 1’5 i marges de 2 cm.
 • Les obres no poden dur signatura. Caldrà que porten un títol i el pseudònim de l’autor o l’autora. S’haurà d’adjuntar al treball un sobre tancat on conste el pseudònim fora, i dins fotocòpia del DNI, telèfon i correu electrònic. També cal la fitxa de manteniment de terceres persones i l’autorització per a la consulta de dades. Si es presenta electrònicament, cal adjuntar tots els documents esmentats. 
 • La temàtica del relat haurà d’estar relacionada amb la igualtat real entre homes i dones.

Premis

S’hi concedeixen dos premis: Categoria juvenil: 150€. Categoria Adulta: 300€

Concurs audiovisuals 

Amb aquesta iniciativa es pretén apropar els premis igualtat a les tecnologies de la comunicació i aprofitar el seu potencial en l’expansió dels discursos per la igualtat entre dones i homes. 

Participants 

Qualsevol persona física major de 12 anys, amb independència del lloc de residència, de forma individual o format equip. Per a establir les edats límit, es prendrà com a referència l’últim dia de presentació dels treballs, segons la convocatòria oficial. 

Requisits 

 • Els treballs s’hi podem presentar en quasevol de les dues llengües oficials. 
 • Cada concursant pot presentar tantes obre scom vulga.
 • Les obres han de ser originals i inèdites, és a dir, no hauran d’haver estat publicades en cap altre mitjà o suport. No hauran d’estar premiades en cap certamen.
 • Els treballs, si es presenten físicament han de ser presentats amb un pendrive retolat amb un pseudònim, acompanyat de sobre tancat on figure el pseudònim a l’exterior del sobre i a l’interior una fotocòpia del DNI, un telèfon i un correu electrònic. També cal la fitxa de manteniment de terceres persones i l’autorització per a la consulta de dades. Si es presenta electrònicament, cal adjuntar tots els documents esmentats i incloure dins de la sol·licitud un enllaç de descàrrega vàlid os en puga accedir a l’audiovisual, que estarà signat amb un pseudònim. 
 • Les obres no poden dur crèdits on figuren els noms de les persones que han participat. Els crèdits es podran afegir després del concurs. 
 • La temàtica de l’obra haurà d’estar relacionada amb la igualtat real entre homes i dones. Cabent tots el gèneres audiovisuals: ficció, documental, vídeo clip, anunci de publicitat, reportatje, vídeo de Tiktok o altres xarxes socials, etc.
 • La durada màxima del cur serà de 3 minuts.

Premis

Hi haurà un premi de 300€ i un segon premi de 150€.

Reconeixement al treball per la igualtat

L’objecte és reconèixer les persones físiques o jurídiques (empreses, associacions, clubs, etc), que hagen destacat per la seua trajectòria o per les inquietuds i activitats de promoció de la igualtat de gènere. 

Participants

Hi poden participar persones jurídiques que realitzen la seua activitat en l’àmbit del municipi de la Pobla de Vallbona i persones físiques, que tinguen la residència en el municipi o que vivint fora del municipi hi hagen nascut, o viscut durant almenys 10 anys. 

Requisits

Podran optar a la distinció a proposta de la ciutadania, sempre acompanyades d’una breu justificació del per què ha de ser reconeguda eixa persona o entitat i de la identificació amb nom complet i telèfon, de la persona que proposa la candidatura. L’Ajuntament es reserva el dret de fer una proposta a iniciativa pròpia si no es reben candidatures. 

Premis

Consisteix en un reconeixement públic, dins la gala d’entrega dels premis igualtat, on es lliurarà una escultura al reconeixement al treball per la igualtat. 

Compartir en redes sociales