La Pobla de Vallbona inicia el projecte d’ampliació de la carretera de la Casa Blanca

L’Ajuntament de la Pobla de Vallbona ha iniciat la redacció del projecte de la carretera de la  Casa Blanca. Es tracta d’una via que dona servici a les urbanitzacions de la zona nord i que continuarà la via actual entre la rotonda del camí de Pla de la Cova fins al Barranc del Carraixet.

L’empresa adjudicatària de la redacció del projecte ja ha iniciat les prospeccions geotècniques de terreny per estudiar la seua composició i preparar el plec de condicions tècniques que permeta licitar l’obra.

La traça del vial es procurarà que s’ajuste en la mesura del possible a l’actual camí de la Casa Blanca aprofitant la plataforma existent i minimitzant la superfície a expropiar i les afeccions ambientals. La longitud total aproximada de l’actuació és de 3.750 metres amb diverses rotondes i interseccions.

El vial actualment té una amplària aproximada de 6 m i es dissenyarà amb un ample total de 12,5 metres, el que suposarà duplicar l’amplada de la via actual.  Haurà de contemplar com a mínim dos carrils de 3,50 m d’ample i 2 vorals d’un metre d’amplada.

A més, al costat de la carretera es farà un carril bici per a un ciclovianant de 3,5 metres d’amplada i separat de la calçada com el que s’ha construït en la carretera de la Sima i amb el que es vol facilitar una mobilitat sostenible i no motoritzada entre el veïnat.

El termini d’execució de la redacció del projecte és de cinc mesos i està valorat en 78.000 euros. La redacció del projecte permetrà la licitació de l’obra en una sola o en diferents fases.

Compartir en redes sociales