El servei de jardineria elimina les tanques vegetals dels camins per afavorir la sostenibilitat i la seguretat

L’Ajuntament de la Pobla de Vallbona està realitzant labors d’eliminació i substitució de tanques vegetals dels espais públics i zones verdes de la població d’acord amb criteris de sostenibilitat, accessibilitat i millora paisatgística. S’eliminaran un total de 11.635 metres lineals de tanques, dels quals es replantaran amb noves espècies altres 2.375 metres.

Les actuacions es duran a terme principalment en rotondes, en els parterres o corredors interiors, mantenint-se únicament els que tinguen una utilitat com a barrera o pantalla de seguretat o anticaiguda o les que tinguen un valor paisatgística òptim.

La retirada de tanques vegetals es realitzarà principalment en les zones on actuen com una barrera arquitectònica que penalitza la mobilitat del veïnat, on es redueixen els espais útils, generen barreres visuals que ofereixen sensació d’inseguretat entre d’altres.

Aquesta mesura persegueix entre altres objectius:

–    Estalvi d’aigua destinada al reg, estimat en 1.234 m³/any.
–    Mà d’obra: 5.752 hores/any per a fer altres tasques de major repercussió en el servei.
–    Estalvi en desgast de maquinària i reparacions del 78,41%.
–    Estalvi en productes fitosanitaris i la seua repercussió en el medi ambient.
–    Reducció de generació de residus del 78,41%.
–    Augmentar la sensació de seguretat entre el veïnat.


En definitiva, amb l’aplicació d’aquesta mesura es pretén recuperar i millorar els espais verds, i que al seu torn permetrà una millor sostenibilitat i aprofitament dels recursos.

‹ Tornar

Compartir en redes sociales