El Consell col·labora amb els ajuntaments de la Pobla de Vallbona i Alaquàs per a l’organització de cursos de formació en l’ús de la pólvora

El Consell ha autoritzat la subscripció de dos convenis de col·laboració entre la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública i els ajuntaments de la Pobla de Vallbona i Alaquàs per a l’organització de cursos de formació de consumidors reconeguts com a experts i expertes (*CRE) per a l’ús d’articles pirotècnics.

La vigència de tots dos convenis serà de quatre anys.

La formació va dirigida i orientada a la conscienciació ciutadana dels possibles riscos que poden derivar-se d’una inadequada utilització dels productes pirotècnics. També, a la prevenció, articulació i divulgació dels protocols d’actuació en cas d’accident durant la celebració de les seues festivitats religiosos, culturals i tradicionals.
Fins hui, s’han subscrit 48 convenis de col·laboració i s’han impartit 1.112 cursos de formació, on un total de 43.339 persones han obtingut la certificació acreditativa com a consumidors reconeguts experts i expertes.

La Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública és l’encarregada de desenvolupar les funcions de control i supervisió sobre el temari, exàmens, assistència d’alumnes i alumnes als cursos i qualsevol altra qüestió que considere necessària per a la correcta aplicació de la normativa vigent sobre la matèria. A més, s’encarregarà de l’expedició del certificat acreditatiu de la formació rebuda.

Per a articular aquests cursos, la Conselleria posa a la disposició de l’Ajuntament de *Alaquás i de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona una plataforma informàtica accessible a través de la següent adreça:justicia.gva.es.

Compartir en redes sociales