Atenció llauradors: entra en vigor la prohibició de cremes agrícoles davant el perill d’incendi

EFE/ Biel Aliño

La resolució de la Conselleria d’Agricultura i Transició Ecològica per la qual es modifica el període de crema de residus agrícoles i restes de cultiu entra en vigor aquest dijous, un dia després d’haver-se publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

La Conselleria ha acordat anticipar la prohibició d’autoritzacions d’aquestes cremes davant l’actual situació de perill d’incendis, marcada per una absència acumulada de precipitacions acompanyada d’elevades temperatures, i atés que no es preveuen canvis per als pròxims dies.

Segons explica la resolució de la Conselleria, s’estima que les condicions de perill d’incendis són molt altes, per una elevada disponibilitat de la vegetació forestal i, per tant, per a aconseguir una més eficaç prevenció de la iniciació de possibles incendis forestals, es considera convenient ampliar el període de restricció de cremes de residus agrícoles.

Des d’aquest dijous i fins a una nova resolució, es deixen en suspés totes les accions o activitats recollides en els plans locals de cremes o en autoritzacions nominatives que contradiguen el que s’estableix en aquesta resolució, excepte aquelles contemplades en els plans locals de crema amb regulació especial per al període comprés entre l’1 de juliol i el 30 de setembre.

Aquestes últimes podran realitzar en el període de restricció indicat dels mesos de juny i octubre, sempre que s’ajusten als requisits establits per a la citada regulació especial, exposa la Conselleria.

Amb caràcter extraordinari, i únicament per raons fitosanitàries, d’investigació o altres motius d’urgència degudament justificats que no permeten el seu ajornament, es podran autoritzar cremes durant el període anterior, sempre que existisca resolució en aqueix sentit de la direcció general competent en prevenció d’incendis forestals.

Durant 2023 s’han produït 91 incendis forestals, multiplicant-se per dos respecte a 2022, quinze punts per damunt de la mitjana dels últims 10 anys.

Compartir en redes sociales